(ប៉េកាំង)៖ កាលពីជាង ៦០០ឆ្នាំមុន លោក Zheng He បានធ្វើដំណើរតាមសំពៅរបស់ប្រទេសចិន ទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌា។ រាប់រយឆ្នាំក្រោយមក កុលបុត្រកុលធីតាចិនមួយជំនាន់ហើយមួយជំនាន់ទៀត បានខិតខំធ្វើការលើវិស័យពាក់ព័ន្ធសមុទ្រ។

មិនថាវិស័យការពារដែនសមុទ្រ ការគ្រប់គ្រងលំហសមុទ្រ ឬការស្រាវជ្រាវរុករកបែបវិទ្យាសាស្ត្រ លើគ្រប់វិស័យសុទ្ធតែមាននាវា ឬយន្តហោះដែលផលិតដោយប្រទេសចិនផ្ទាល់។

ក្នុងឱកាសទិវានាវាចរណ៍ចិន ១១ កក្កដា សូមទស្សនាបណ្តុំរូបភាពខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់ពីនាវាចិនជាមួយគ្នា៖