(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃអាទិ្យ ទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១៨៤,២៣១,១៨១នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៣,៩៨៧,១៥៥នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ១៦៨,៦០៩,៩១៤នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៣៤,៥៨៨,១៧៦នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៦២១,២៥៥នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២៩, ០៨៧,៤២១នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៣០,៥៤៤,៤៨៥នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៤០២,០១៥នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៩,៦៥០, ១៦៩នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ១៨, ៧៤២,០២៥នាក់ ស្លាប់ ៥២៣,៦៩៩នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៧,០៣៣, ៨០៨នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖