(ប៉េកាំង)៖ ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា លោក ស៊ី ជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនបានអញ្ចើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់មេដឹកនាំអំពីអាកាសធាតុ តាមវីដេអូនិងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ។

យើងសិក្សាឃ្លាគន្លឹះពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖