(ភ្នំពេញ)៖ រយៈពេល២ខែ ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជារកចំណូលបានជាង៨៣លានដុល្លារអាមេរិក ពីការលក់ផលិតផលកៅស៊ូ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤។

តាមរបាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា «ចំណូលពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មានចំនួន៨៣ ៥៥៥ ៦៩០ដុល្លារ ចំណែកការនាំចេញឈើកៅស៊ូ មានចំនួន២០៩ ៧១៣ដុល្លារ»

គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ជ័រកៅស៊ូមានតម្លៃ ១,៤៣៤ដុល្លារ ក្នុង១តោន កើនឡើងចំនួន២៥ដុល្លារ ក្នុង១តោន ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន។ ចំណែកតម្លៃ នៃការនាំចេញឈើកៅស៊ូ ជាមធ្យមក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មានតម្លៃ១១០ដុល្លារ ក្នុងមួយម៉ែត្រគីប។

សូមជម្រាបថា ផ្ទៃដីកៅស៊ូសរុបមានចំនួន ៤០៧ ១៧២ហិកតា ក្នុងនោះ ផ្ទៃដីចៀរជ័រមានចំនួន ៣២០ ១៨៤ហិកតា ស្មើនឹង៧៩% និងផ្ទៃដីថែទាំមានចំនួន ៨៦,៩៨៨ហិកតា ស្មើនឹង២១%។

ក្នុងឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅ កម្ពុជារកចំណូលបាន ពីការលក់ផលិតផលកៅស៊ូ មានប្រមាណចំនួន៥៣៧.៩លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងប្រមាណចំនួន៦.២លានដុល្លាអាមេរិក ស្មើនឹង១.២% ធៀបឆ្នាំ២០២២៕