(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះ ​Fresh Business បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយ ក្រោមប្រធានបទ ស្តីពី «ការអភិវឌ្ឍវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជា រួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ» ដែលកិច្ចពិភាក្សានេះ វាគ្មិនគឺ៖ ឧកញ៉ា ឱសថបណ្ឌិត ហៃ លីអ៊ាង ប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន PPM Group និងសម្របសម្រួលកម្មវិធី ដោយលោក អាន ស៊ីថាវ។

សូមរង់ចាំទស្សនា កិច្ចពិភាក្សារបស់ Fresh Business នៅវេលាម៉ោង៦៖៣០ល្ងាច ថ្ងៃព្រសហ្បតិ៍ ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ដែលនឹងផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងបណ្តាញនានារបស់ Fresh News៕