(ភ្នំពេញ)៖ លោក ស៊ន សៀប ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានប្រាប់ពីគន្លឹះ ក្នុងការមើលអចលនទ្រព្យ មុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគ ដែលទទួលបានផលចំណេញ ជៀសវាងជួបហានិភ័យ។

ការលើកឡើងបែបនេះ របស់ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា ធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាពិភាក្សា ស្ដីពី «ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំ២០២៤» ដែលរៀបចំដោយក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា (ក.អ.ក) នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ។

លោក ស៊ន សៀប បានលើកឡើងថា ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ មិនសូវមានហានិភ័យ ដែលមានន័យថា ទិញហើយបានទ្រព្យ ទិញហើយអត់ជាប់រឿង ទិញហើយអត់គាំង និងអាចរស់នៅបាន អាចជួលបាន អាចលក់បាន គឺត្រូវមើលលើលក្ខខណ្ឌចំនួនរួមមាន៖

ទី១៖ ទីតាំង (ទីតាំងជិតកន្លែងធ្វើការ, ទីតាំងដែលជាកន្លែងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍, ចង់ប្ដូរទីតាំងលំនៅដ្ឋាន ឬក៏ទីតាំងសម្រាប់ឃ្លាំង, រោងចក្រ, សណ្ឋាគារ -ល- ជាដើម) គឺអាស្រ័យទៅលើការចង់បានរបស់អ្នកទិញ តើមានតម្រូវការមួយណា។

ទី២៖ សុវត្ថិភាព (បើសិនជាទីតាំងនោះ គ្មានសុវត្ថិភាព នៅពេលទិញហើយ អចលនទ្រព្យនោះ ក៏មិនសូវមានការឡើងថ្លៃដែរ ជាពិសេសត្រូវស្គាល់ពីម្ចាស់នៃទីតាំង ហើយត្រូវដឹងថា ទីតាំងនោះ មានជាប់បណ្ដឹងឬអត់ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការបង់ប្រាក់)។

ទី៣៖ មានភាពងាយស្រួល ក្នុងការរស់នៅ និងទីតាំងនោះអាចបង្កើតចំណូលបាន (ដែលទីតាំងមានផ្សារ, សាលារៀន, មន្ទីរពេទ្យ និងតាមបណ្ដាខេត្ដ ដែលជាប់ព្រំដែន ជាដើម -ល-)។

ទី៤៖ ទីតាំងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាល (ទីតាំងដែលមានសក្ដានុពល ដូចជា៖ ភ្នំពេញ, សៀមរាប និងក្រុងព្រះសីហនុ ជាដើម -ល-)។

ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា «ប្រភេទអចលនទ្រព្យ ដែលបានលើកឡើងនេះ គឺជាប្រភេទអចលនទ្រព្យ ដែលមានតម្រូវការ»