(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះ ​Fresh Business បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយ ក្រោមប្រធានបទ ស្តីពី «បទពិសោធន៍របស់ឧកញ៉ា នួន រិទ្ធី ក្នុងការបង្កើត និងដឹកនាំក្រុមហ៊ុន KFA » ដែលកិច្ចពិភាក្សានេះវាគ្មិនគឺ៖ ឧកញ៉ា នួន រិទ្ធី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន KFA និងសម្របសម្រួលកម្មវិធី ដោយលោក ប៉ា ជេដ្ឋា។

សូមរង់ចាំទស្សនា កិច្ចពិភាក្សារបស់ Fresh Business នៅវេលាម៉ោង៦៖៣០ល្ងាច ថ្ងៃព្រសហ្បតិ៍ ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ដែលនឹងផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងបណ្តាញនានារបស់ Fresh News៕