(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះ Fresh Business បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយ ក្រោមប្រធានបទ ស្តីពី «ស្ថានភាពអាជីវកម្មស្រ្តី នៅក្នុងបរិបទវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច» ដែលកិច្ចពិភាក្សានេះ វាគ្មិនគឺ៖ លោកជំទាវឧកញ៉ា កែវ មុំ និងសម្របសម្រួលកម្មវិធី ដោយលោក អាន ស៊ីថាវ។

សូមរង់ចាំទស្សនា កិច្ចពិភាក្សារបស់ Fresh Business នៅវេលាម៉ោង៦៖៣០ល្ងាច ថ្ងៃព្រសហ្បតិ៍ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ដែលនឹងផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងបណ្តាញនានារបស់ Fresh News៕