(សៀមរាប)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានប្រកាសលទ្ធផល នៃការប្រលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំណេះ​ទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា ឬហៅថា បាក់ឌុប សម័យប្រឡង៖ ២០ សីហា ២០១៨ ជាផ្លូវការហើយ សម្រាប់មណ្ឌលសៀមរាប។

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីមើលបញ្ជីឈ្មោះលទ្ធផល នៃការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៨ មណ្ឌលសៀមរាប