(បាត់ដំបង)៖ ក្រោយមានព័ត៌មាន និងបណ្តាញសង្គម Facebook បង្ហោះព័ត៌មានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ទៅលើចំណាត់ការចុះពិនិត្យ ការប្រកាសបង់ពន្ធ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាខាពន្ធដារខេត្តបាត់ដំបង អំពីការឃាត់រថយន្តមួយគ្រឿង ម៉ាក់ Toyota Prius ពណ៌ឈាមជ្រូក ពុំមានស្លាកលេខ ដែលម្ចាស់អះអាងថាទើបទិញថ្មី រហូតដល់មានការផ្ទុះជម្លោះពាក្យសំដីយ៉ាងខ្លាំងនោះ ពេលនេះ សាខាពន្ធដារខេត្តបាត់ដំបង បានចេញលិខិតបំភ្លឺ និងពន្យល់ ការពិតក្នុងហេតុការណ៍នោះ៕ 

សូមអានលិខិតបំភ្លឺរបស់សាខាពន្ធដារខេត្តបាត់ដំបង ដូចខាងក្រោម៖