(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវលក់រាយនៅតាមស្ថានីយនានា ដោយបានកំណត់តម្លៃមិនឲ្យលើសពី៖

១៖​ សាំងធម្មតា ៣៨៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ
២៖​ ម៉ាស៊ូត ៣៥៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ