(ភ្នំពេញ)៖ លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្តីសម្រេច បង្កើតក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប ដើម្បីជាសេនាធិការរបស់ប្រធាន គ.ជ.ប សម្រាប់ទប់ស្កាត់ និងវាយបករាល់ចំណុចអវិជ្ជមាន។

ក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប មានសមាសភាពចំនួន៧រូប ដែលមានលោក សោម សូរីដា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ជាប្រធាន និង លោក ឡេង សុជា ទីប្រឹក្សាប្រធានគ.ជ.ប ជាអនុប្រធាន ព្រមទាំង៥នាក់ផ្សេងទៀត៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.ជ.ប ទាំងស្រុង៖