(ភ្នំពេញ)៖ ចូលរូមអបអរសាទរខួប២០ឆ្នាំ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Qatar Airways ទទួលយកនូវបទពិសោធទ៍ថ្មីជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ ទៅកាន់គោលដៅក្នុងក្តីស្រម៉ៃ។

ចាប់យកឱកាសល្អដែលកម្រមាននេះ ជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស តម្លៃសំបុត្រ២នាក់ស្មើនឹងម្នាក់ សំរាប់កៅអី Business Class ហើយ តម្លៃ៣នាក់ស្មើនឹង២នាក់ សំរាប់កៅអី Economy Class បន្ថែមពីលើនេះ មានកម្មវិធីសន្សំសំចៃផេ្សងៗទៀតពេល ដែលអតិថិជនកក់សំបុត្រចាប់ពី៣នាក់រហូតដល់៩នាក់ ។

ប្រញាប់កក់សំបុត្រឲ្យបានមុនថ្ងៃទី១០ ខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ហើយការធ្វើដំណើរមានសុពលភាព ហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ www.qatarairways.com/20anniversary ឬ ទំនាក់ទំនាក់មកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៦៣ ៨០០ ឬក៏ ទំនាក់ទំនងទៅភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ដើម្បីធ្វើការកក់សំបុត្រ ព្រោះចំនួនកៅអីមានកំណត់។ កុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតទៅ សូមធ្វើការកក់សំបុត្រឥឡូវនេះ។

អាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុន Qatar Airways ស្ថិតនៅអគារ វឌ្ឍនៈ កាពីតាល ជាន់ទី៧ អគារលេខ៦៦ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស
Tel. +855 (0) 23 963 800
Fax. +855 (0) 23 963 801
Email: pnhres@kh.qatarairways.com