(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការ​បង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាប់អំពើលួច ឆក់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖​ ១ករណី ឃាត់ខ្លួនម្នាក់​៕​