(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ដោយបង្ហាញលទ្ធផលចុងក្រោយនៃករណី ជីកយករ៉ែដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ និងដឹកជញ្ជូនរ៉ែដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅខេត្តកំពង់ធំ។

តាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបានឱ្យដឹងថា ចំពោះករណីនេះសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ធំ បានកាត់ទោសនិងពិន័យប្រាក់ដល់ជនពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសករណីនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើ៖