(ភ្នំពេញ)៖ រាល់អតិថិជនទាំងអស់ អាចទិញ ឬកុម្មង់ទុកមុន នៅគ្រប់សាខាហាងនំ BreadTalk នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ២០% លើគ្រប់ប្រភេទនំ Christmas ដែលមានរសជាតិ Chocolate និង Green Tea ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

សូមបញ្ចាក់ថា BreadTalk Cambodia បាននាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ដោយក្រុមហ៊ុន Cham & Ly corporation ហើយបានពង្រីកទីផ្សារ យ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្នុងនោះលោកអ្នកអាច ស្វែងរករសជាតិរបស់ Bread Talk ទាំង៣សាខា ដែលមានទីតាំងដូចជា BreadTalk TK Avenue, BreadTalk Maline, BreadTalk BKK St.51, BreadTalk Mao Tse Tong និងឆាប់ៗនេះ BreadTalk នឹងបើកថ្មីជាសាខាទី៥របស់ខ្លួន នៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនាក់ទំនង តាមលេខទូរស័ព្ទ 099 98 98 98