(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញរបាយការណ៍ បង្ហាញល្បឿននៃការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា របស់បងប្អូនប្រជាកសិករ ដោយគិតមកដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហានេះ សម្រេចបាន៩៧.៣៣ភាគរយ ស្មើនឹងផ្ទៃដី ២,៣៨៨,៧១៧ហិកតា៕

ព័ត៌មានលម្អឹតសូមអានរបាយការណ៍ របស់ក្រសួងធនធានទឹកទាំងស្រុង៖