(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃតី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសលទ្ធផល នៃជំនួបទ្វេភាគីរវាង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប នៅទីក្រុងព្រុចសែល។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេស៖