(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងសិល្បៈ លើកទី១០ និងកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងសិល្បៈអាស៊ាន លើកទី១៨ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ដែលដឹកនាំដោយ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥-២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាន៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖