(រុស្ស៊ី)៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបដ៏មានតម្លៃនេះភ្លាមនៅល្ងាចថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃជំនួបថា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចាត់ទុកប្រទេស កម្ពុជា ជាមិត្តចាស់ និងជាដៃគូប្រពៃណី។ លើសពីនេះ លោក Vladimir Putin បានចាត់ទុកសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធ និងជាទីទុកចិត្តបំផុត។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ទៀតថា កិច្ចពិភាក្សានោះ សម្តេច និងលោក Putin បានពិភាក្សាផ្តោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងបញ្ហាអន្តរជាតិ ដែលភាគីទាំង២យកចិត្តទុកដាក់។ (សូមទស្សនាវិដេអូសង្ខេបព័ត៌មាន)៖