(ភ្នំពេញ)៖ លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានថ្លែងថា យ៉ាងយូរ៦ខែទៀតប៉ុណ្ណោះ បញ្ហាសំរាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ ជាបន្តបន្ទាប់ រាជធានីភ្នំពេញ ក៏កាន់តែ មានសោភ័ណភាពល្អឡើង។

ការលើកឡើងរបស់ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ បានធ្វើឡើងក្នុង កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្ដីពីការវិនិយោគរោងចក្រកែច្នៃសំរាម ទៅជាថាមពលអគ្គីសនី នៅក្នុងរាជ​ធានីភ្នំពេញ ជាមួយក្រុមហ៊ុនCNEPG របស់ចិន ជំនាញខាងកែច្នៃសំរាមទៅជាថាមពលអគ្គីសនី នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែល សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចជា ២ជំហាន ដែលត្រូវធ្វើជាបន្ដទៀតគឺ ជំហានទី១ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន CNEPG ដើម្បីបង្កលក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗ សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមមួយដ៏ប្រសើរ និងជំហានទី២ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងតំណាងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ត្រូវទៅសិក្សាដោយផ្ទាល់​នៅរោងចក្រក្រុមហ៊ុន​CNEPG ប្រទេសចិន ដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងសម្រេចចិត្ត និងស្នើសុំគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាល។

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស បានបន្ថែមថា​ «សាលារាជធានីភ្នំពេញ ប្តេជ្ញារៀបចំគ្រប់គ្រងបញ្ហាសំរាមនេះ ឲ្យបានល្អប្រសើរ ស្របតាមគោលការណ៍ ៣-២-១ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញយើង»