(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញលិខិតអញ្ជើញ លោក វន វណ្ណៈ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ផ្ទះល្វែង VIP ឲ្យចូលខ្លួនមកទូទាត់បំណុលពន្ធ។ នេះបើតាមលិខិតអញ្ជើញ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតអញ្ជើញ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖