(ភ្នំពេញ)៖ លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា បានលើកឡើងថា ប្រព័ន្ធពហុភាគី គឺជាឧបករណ៍មួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបង្កពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ និងបញ្ហាប្រឈមនានាកំពុងកើតមានលើសាកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

លោក ប៉ាន សូរស័ក្ដិ បានថ្លែងបែបនេះ ក្នុងពេលចូលរួមធ្វើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ក្នុងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី១៥ នៃសន្និសីទសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ (UNCTAD 15) ដែលសហការរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបាបេដូស (Barbados) និងអង្គការ UNCTAD នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ លោករដ្ឋមន្ត្រី បានគូសរំលេចពីផលផលប៉ះពាល់នានាបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ១៩ និងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀត។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ប៉ាន សូរស័ក្តិ បានលើកឡើងថា ប្រព័ន្ធពហុភាគីគឺជាឧបករណ៍មួយដ៏មានសារៈសំខាន់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះ ជាពិសេសប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រី បានសង្កត់ធ្ងន់ថា តួនាទីរបស់អង្គការ UNCTAD ដែលជាស្ថាប័នបង្គោលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីជាវេទិកាសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការពិភាក្សា និងរកដំណោះស្រាយជាកុងសង់ស៊ីស សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយ។ ដូចនេះ ប្រព័ន្ធពហុភាគីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈអង្គការ UNCTAD និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) គឺចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមទៀត ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួម។

ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ លោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម ក៏បានចង្អុលបង្ហាញនូវបញ្ហាប្រឈមជាអាទិភាពមួយចំនួន ដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចរួមមាន៖

* ការទទួលបានសមភាពវ៉ាក់សាំង ដែលមានសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងការចែកចាយទាន់ពេលវេលាដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។ សម្រាប់កម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីបង្កើតភាពសុាំក្នុងសហគមន៍ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩។

* ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅតែងាយរងគ្រោះដោយការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅ ដោយទីផ្សារ និងផលិតផលនាំចេញរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច នៅមានកំណត់។ ដូចនេះ អង្គការ UNCTAD ត្រូវតែជួយគាំទ្របន្ថែមទៅដល់ការប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចជារួមរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច តាមរយៈការប្រែក្លាយឧស្សាហកម្ម និងបង្កើនលទ្ធភាពកែឆ្នៃផលិតផល ដើម្បីបង្កើតតម្លៃបន្ថែម និងការងារសម្រាប់ប្រជាជន ក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហារបាំងបច្ចេកទេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនានា ដែលជាបញ្ហារារាំងដល់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។ ទាក់ទងនឹងចំណុចនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានអំពាវនាវឲ្យ UNCTAD បន្តជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច លើការពង្រឹងសមត្ថភាពផលិត ការអភិឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្ថាប័ននិងធនធានមនុស្ស និងជំនាញបច្ចេកទេស ផងដែរ តាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម។

* ចំណុចចុងក្រោយគឺពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល ដោយការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធនេះ បានធ្វើឲ្យគម្លាតឌីជីថលរវាងប្រទេសអភិឌ្ឍន៍ និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេសប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច បានឃ្លាតរឹតតែឆ្ងាយទៅ។ ដូចនេះ លើចំណុចនេះ អង្គការ UNCTAD ក៏មានតួនាទីក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល តាមរយៈការជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ និងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។

សូមជម្រាបថា សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី១៥ នៃសន្និសីទសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ (UNCTAD 15) ជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលរបស់អង្គការ UNCTAD ដែលធ្វើឡើងរយៈពេល ៤ឆ្នាំម្ដង ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកអង្គការ UNCTAD ទាំងអស់ ១៩៥ប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិ និងតួអង្គដទៃទៀត ដើម្បីពិភាក្សា និងរកដំណោះស្រាយដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ៕