(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២០៣នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៥៤៧នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន១៨នាក់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១១៤,៣៥១នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១០៦,៨៣៩នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៤៥៩នាក់៕