(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ ដឹកនាំការរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្ត ទាក់ទងនឹងលក្ខន្តិកៈនៃសារការី ក្រឡាបញ្ជី និងអាជ្ញាសាលា។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេច ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញានេះ៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖