(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន និង ថៃ បាននិងកំពុងកើនឡើងក្នុងចំនួនពីរខ្ទង់ នៃកំណើនប្រចាំឆ្នាំ នៅក្នុង វិស័យអាកាសចរណ៍របស់កម្ពុជា។ នេះបើតាមការដកស្រង់ព័ត៌មានពី មជ្ឈមណ្ឌល សម្រាប់វិស័យអាការណ៍ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។

កាលពីឆ្នាំ ២០១៥ អ្នកដំណើរសរុប ៦,៤៧ លាននាក់ បានឆ្លងកាត់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិចំនួនបី របស់កម្ពុជា នៅទីក្រុង ភ្នំពេញ, ទីក្រុងសៀមរាប, និង ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលចំនួននេះបានកើនឡើង ១៣ ភាគរយ បើប្រៀប ធៀបទៅឆ្នាំ ២០១៤ ហើយវាក៏ជាឆ្នាំទី ៦ នៃការកើនឡើងអ្នកដំណើរក្នុអត្រាពីរខ្ទង់ផងដែរ។

គួរបញ្ជាក់ថា អ្នកដំណើរចិន នៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំនួននាំមុខ ហើយបានកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ ២០ភាគរយ ក្នុងរយៈពេល ៦ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់គ្នា តាមពីក្រោយដោយអ្នកដំណើរថៃ៕