(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាន និងលើបណ្ដាញ Facebook ហើយចែកចាយតៗគ្នា ដោយចោទប្រកាន់ និងទម្លាក់កំហុសថា ក្រុមហ៊ុន ជីន លី ស៊ុន (ខេមបូឌា) បានក្លែងឯកសាររៀបចំរំលោភយកដី របស់អ្នកស្រី សុខ សាខឿន, ក្រុមហ៊ុនបានចេញលិខិតបំភ្លឺ ដោយច្រានចោលដំណឹងនោះថា ជាព័ត៌មានមិនពិតនោះទេ។

ដោយមិនសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយ Fresh News ផ្សាយលិខិតបំភ្លឺទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖