(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ដ្រីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

សូមបញ្ជាក់ថា ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ជាថ្ងៃទីពីរដែល លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស ននិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន ជាមួយដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន នាឱកាសកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត៕

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖