(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នាថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញផ្សាយវីដេអូថ្មីមួយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យភ្ញៀវក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ តាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមបូត (BOT) ក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ-១៩។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមដូចតទៅ៖