(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នាថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបើកវិធានការជាជំហាន សម្រាប់ការស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន និងនីតិវិធីចំពោះកម្មសិក្សាការី-ពលករជំនាញកម្ពុជា ដែលមានរយៈពេលយូរ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០តទៅ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ៖