(ភ្នំពេញ)៖ គ្រប់អតិថិជន ដែលកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោង Cellcard 4U ទាំងអស់ នឹងទទួលបានអ៊ីនធើណិតបន្ថែម 2GB តេនិងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធឥតកំណត់ ចាប់ពីថ្ងៃ០១ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា នៅចុងសប្តាហ៍នេះ។

ដូចនេះ អ្នកអាចសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ទស្សនារឿងភាគ ស្តាប់តន្រ្តី លេងហ្គេម និងលេងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀត បានកាន់តែច្រើន រីករាយចុងសប្តាហ៍ របស់អ្នកជាមួយគម្រោងដ៏ល្អបំផុត នៅប្រទេសកម្ពុជា។

បន្តប្រើគម្រោង 4U របស់អ្នក ឬភ្ជាប់គម្រោង 4U ណាមួយពីថ្ងៃនេះ ដោយចុច *5000# ឬចុច *5050# នៅថ្ងៃសោរ៍ ទី០១ ខែសីហានេះ ដើម្បីទទួលបានកាដូចុងសប្តាហ៍របស់អ្នក៕