(ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់ផ្ទះលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាសំពាធទឹកចេញមកខ្សោយ ប្រើប្រាស់មិនគ្រប់គ្រាន់ លែងជាបញ្ហាក្តីកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ ជំរុញសំពាធទឹក ដែលជាផលិតផលមកពីប្រទេសអ៊ីតាលី ដែលមានលក់នៅក្រុមហ៊ុន Safe Home Technology អាចជួយលោកអ្នកបានគ្រប់ដំណោះស្រាយបញ្ហាទឹក នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

ឧបករណ៍ជំរុញសំពាធទឹកនេះ អាចបញ្ជាបិទបើកដោយចរន្តទឹកអូតូម៉ាទិច មិនចាំបាច់ទៅដកឌុយចេញ, ស៊ីភ្លើងតិច សំលេងស្ងាត់ ផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាអ៊ីតាលី អាចបើកទឹកភ្លាមកំលាំងទឹកខ្លាំងល្បឿនលឿន រហ័សទាន់ចិត្ត រុញដល់កំពស់ច្រើនជាន់ ដែលមានដូចជា៖ ១ជាន់, ២ជាន់, ៣ជាន់ និងជាន់ផ្សេងៗទៀត។ មានការធានាត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុន, អាចប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយជាងជំនាញផ្ទាល់, មានជាងជំនាញទៅសិក្សាដល់ទីកន្លែង។

អាស័យដ្ឋាន Safe Home នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh។ ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងរកទីតាំងហាង https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2 សម្រាប់ព័ត័មានបន្ថែម៖ 023 885 369, 093 505 400, 077 505 400 ៕