(ភ្នំពេញ)៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាគណបក្សកាន់អំណាចនៅកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ អំពាវនាវប្រទេសទាំងអស់ មានការពង្រឹងភាពជាដៃគូ និងសាមគ្គីភាពជាសកល ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់ប្រជាជននៅលើពិភពលោក។ នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CPP ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។

ខាងក្រោមនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖