(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទើបតែចេញនូវសារាចរណែនាំថ្មីមួយ ស្តីពីការលើកលែងពន្ធ លើប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០។ នេះបើតាមសារាចរណែនាំ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ឆ្នាំ២០២០នេះ៕

សូមអានសារាចរណែនាំទាំងស្រុង៖