(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋាករទឹកក្រុងភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមួយរយៈពេលខ្លី ក្នុងតំបន់មួយចំនួនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ នៅយប់ថ្ងៃទី២៨ និង២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។

តំប់ដែលត្រូវផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹករយៈពេលខ្លីចាប់ពីម៉ោង៨យប់ដល់ ១២យប់មាននៅសង្កាត់ដូចខាងក្រោម៖

* សង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំង ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។
* សង្កាត់ចោមចៅទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាចនសេចក្តីជូនដំណឹង៖