(ភ្នំពេញ)៖ សាលាសិលាមាសនៃអង្គការក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក សូមប្រកាសថា សាលានៅតែបន្តបើកទ្វារបង្រៀនជាធម្មតា មិនមានផ្អាកដំណើរការនោះឡើយ ហើយសាលា សូមអំពាវវនាវឲ្យមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ បញ្ជូនសិស្សមករៀនតាមម៉ោងពេលកំណត់ផង។

សាលាសិលាមាស បានបញ្ជាក់ថា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក នៅតែបន្តការបង្រៀន និង បម្រើការងារជាធម្មតាមីនមានឈប់សម្រាកឡើយ។

សាលា បានប្រកាសច្រានចោលការចេញឃោសនារបស់បុគ្គលខិលខូច ដែលបានលើកឡើងថា សាលាមានការផ្អាកការសិក្សាផងដែរ៕