(បាងកក)៖ សមត្ថកិច្ចប៉ូលីស (តម្រួតថៃ) ក៏មានវិធានការក្នុងការថែរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ផងដែរ។ ប្រភពព័ត៌មានពី «សម រង្ស៊ី» អតីតមេដឹកនាំរបស់ អតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិ នឹងមកធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលមានកិច្ចប្រជុំ ប៉ុន្តែពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងពីរឿងនេះច្បាស់នៅឡើយទេ។

ប៉ុន្តែសមត្ថិកច្ចរបស់ថៃសូមអះអាងថា ប្រសិនបើលោក «សម រង្ស៊ី» ធ្វើដំណើរចូលមកធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសថៃ ឬបញ្ហាសន្តិសុខនោះ នឹងពិចារណាថា មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសថៃនោះទេ នេះជាសំដីរបស់លោកអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិថៃ បានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះ៕

ប្រភព: MGR online ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ (ភាសាថៃ)