(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ បានត្រួតពិនិត្យយានយន្ដចំនួនគ្រឿង២,១៧៦គ្រឿង រកឃើញយានយន្តល្មើសច្បាប់ និងផាកពិន័យចំនួន២,០០៩គ្រឿង ក្នុងនោះ មានម៉ូតូចំនួន១,៥៥០គ្រឿង។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការ របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ។

សម្រាប់លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល១១ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នគរបាលបានត្រួតពិនិត្យយានយន្តចំនួន២៨,៨២៨គ្រឿង រកឃើញយានយន្តល្មើស១៨,០៤៩គ្រឿង ក្នុងនោះម៉ូតូ១៤,៥៣៩គ្រឿង និងផាកពិន័យ១៧,០៨៤គ្រឿង ក្នុងនោះម៉ូតូ១៣,៩០៩គ្រឿង៕