(កំពត)៖ ក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីនេះ អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បាននិងកំពុងចាក់ផ្សាយបទយកការណ៍កម្មវីធីទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ ដែលរៀបរាប់អំពី «តំបន់កសិទេសចរណ៍កូនសត្វ ក្លាយជាមេដែកស្រូបយកទាញទេសចរប្រចាំខេត្តកំពត»។

តំបន់កសិទេសចរណ៍កូនសត្វ ស្ថិតនៅឃុំកូនសត្វ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។

សូមទស្សនាវីដេអូបទយកការណ៍កម្មវីធីទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍នេះដូចតទៅ៖