(ភ្នំពេញ)៖ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ អាចកើតឡើងចំពោះអ្នកគ្រប់វិនាទី ប្រសិនបើលោកអ្នកបើកបរមិនប្រុងប្រយ័ត្ន មិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ពិសេសក្នុងឱកាសជួបជុំមិត្តភក្តិ សាច់ញាតិបងប្អូន បើលោកអ្នកពិសាគ្រឿងស្រវឹងហើយ សូមកុំបើកបរ ព្រោះអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បង្កវិប្បដិសារីដល់គ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។

សូមទស្សនាវីដេអូអប់រំខាងក្រោម៖