(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ច នៃប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី កម្ពុជា-ឥណ្ឌូនេស៊ី លើកទី៤ ដែលបានធ្វើឡើង នាទីក្រុងហ្សាកាតា កាលពីថ្ងៃទី០៣-០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ខាងក្រោមនេះ៖