(អាមេរិក)៖ ដោយតាមសារព័ត៌មាន CNN ចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ បានឲ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានតេស្តិ៍ដោយបង្ហាញលទ្ធផលអវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យបន្តរស់នៅដាច់ដោយឡែកសិន រង់ចាំការតេស្តិ៍លើកទី២, នេះបើតាមសេតវិមានប្រកាសឲ្យដឹង។