(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ២១៧, ៩១៣,៨៤៣នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៤,៥២៣,៩៨៤នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ១៩៤,៧៨៨,៥១០នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៣៩,៩៤៦,៧០៨នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៦៥៦,៣៩៣នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣០,៩៤៤,៤៦៥នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៣២,៧៦៧,៨២០នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៤៣៨,៥៩២នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣១,៩៥២, ២១៣នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ២០, ៧៥២,២៨១នាក់ ស្លាប់ ៥៧៩,៦៤៣នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៩,៦៩២,៨៩៨នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖