(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសជាសេនាធិការ ឲ្យក្រុមការងាររៀបចំសេចក្ដីព្រាងគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។ នេះបើតាមសេចក្ដីសម្រេច ដែល បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេច របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖