(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញលិខិតអញ្ជើញ លោក ស ស៊ីថា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ស ស៊ីថា អ៊ីមផត អិចផត និង លោក MY SAEM អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ឌីភីស៊ីអេចធី ចូលខ្លួនមកទូទាត់បំណុលពន្ធរដ្ឋ។ នេះបើតាមលិខិត ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតអញ្ជើញ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖