(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដោយប្រកាសស្វែងរកគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ មកសហការផ្ដល់ឥណទាន គាំទ្រដល់ការដាំដុះបន្លែ ផ្លែឈើ, ការចិញ្ចឹមសត្វ, វារីវប្បកម្ម និងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម ព្រមទាំងឥណទានគាំទ្រ ដល់តួអង្គក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងវិស័យមៀនប៉ៃលិន ស្វាយ និងស្វាយចន្ទី៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ ARDB ដូចខាងក្រោម៖