លោក លឹម ជាវុត្ថា ស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិ
លោក ងួន ច័ន្ទមុនី ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ 
លោក គឹម ម៉េង ស្ថាបនិក និងប្រធានបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់
លោក ស៊ន សុភក្រ្ត និពន្ធនាយក 
លោក វ៉ាន់ សារាយ និពន្ធនាយករង ទទួលបន្ទុកទូរទស្សន៍
លោក ប៉ា ជេដ្ឋា និពន្ធនាយករង ទទួលបន្ទុកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច
លោក ពេជ្រ ប៊ុនសាយ និពន្ធនាយករង ទទួលបន្ទុកនយោបាយ

លោក ជា សុភាព ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់
លោក ឯម ច័ន្ទមករា ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់
លោក យឹម វិស្សុត ទីប្រឹក្សា និងជាមេធាវី
លោក លី រដ្ឋធី ទីប្រឹក្សា និងជាមេធាវី
លោក សេង ជ័យវុធ ទីប្រឹក្សា
លោក លឹម សុភ័ក្ត្រ ទីប្រឹក្សា
លោក មាស គឹមសាន្ត ទីប្រឹក្សា
លោក ហួរ ហួត ទីប្រឹក្សា
លោក ហែម សុភក្រ្ត ទីប្រឹក្សា

ផ្នែករដ្ឋបាល និងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម៖
លោក សួន សុភ័ក្រ្ត ប្រធានរដ្ឋបាលនិងជាជំនួយការ 
លោក ប៊ុត វិបុល ប្រធានទីផ្សារ/ជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិ
លោក សុខ ច័ន្ទបូរៀត អនុប្រធានទីផ្សារ/ប្រធានផ្នែកលក់/ជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិ
កញ្ញា រួន រដ្ឋា ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ និងជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិ
លោក ធី ចន្ធូ ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ និងជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិ

ផ្នែកព័ត៌មានជាតិ៖
កញ្ញា ឆេង សូរិយា អ្នកសរសេរ និងយកព័ត៌មាន
កញ្ញា សយ ចាន់លក្ខិណា អ្នកយកព័ត៌មានពិធីការ
លោក សៀ សៀកឡេង អ្នកសរសេរ និងយកព័ត៌មាន
លោក អាន គុន្ធធារ៉ា អ្នកសរសេរ និងយកព័ត៌មាន
កញ្ញា វណ្ណ វួចនី អ្នកសរសេរ និងយកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច
កញ្ញា សំ ស្រីនិត អ្នកអានព័ត៌មាន
លោក ជួរ លីមហួត អ្នកសរសេរ និងយកព័ត៌មាន  

ផ្នែកព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
លោក ឥន្ធ វុត្ថា ប្រធានព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោក ម៉ាត់ ណាសាត អ្នកបកប្រែព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោក ប៉ុច រ៉ូប៊ីន អ្នកបកប្រែព័ត៌មានអន្តរជាតិ
កញ្ញា អ៉ិត ចាន់ណា អ្នកបកប្រែព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោក សន ពិសិដ្ឋ អ្នកបកប្រែព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ផ្នែកព័ត៌មានកីឡាជាតិ និងអន្តរជាតិ៖
លោក ធី ធេង ប្រធានព័ត៌មានកីឡាជាតិ និងអន្តរជាតិ
លោក លី ឈុនឡា អ្នកយកព័ត៌មានកីឡាជាតិ និងអន្តរជាតិ

ផ្នែកបច្ចេកទេស និងបង្ហោះព័ត៌មាន៖
លោក សួន កុសល ប្រធានបច្ចេកទេស
លោក ង៉ែត វណ្ណៈ អ្នកបច្ចេកទេសកាត់ត និងថតរូប
លោក អ៊ូ កាណែល អ្នកបច្ចេកទេសកាត់ និងថតរូប
លោក ម៉ាក សុភក្តិ អ្នកបច្ចេកទេស និងបង្ហោះព័ត៌មាន
លោក ហួន លីហួរ អ្នកបច្ចេកទេស និងបង្ហោះព័ត៌មាន
លោក ហេង ម៉េងឡាយ អ្នកបច្ចេកទេស និងបង្ហោះព័ត៌មាន

ផ្នែកព័ត៌មានសិល្បៈ៖
លោក យ៉ាន់ សុខរិទ្ធ ប្រធានព័ត៌មានសិល្បៈ
លោក កែវ បញ្ញា អ្នកយកព័ត៌មានសិល្បៈ
លោក ហ៊ាង ចាន់រ៉ា អ្នកយកព័ត៌មានសិល្បៈ
កញ្ញា យ៉ាន់ ម៉ានី អ្នកបកប្រែព័ត៌មានអន្តរជាតិ និងសិល្បៈអន្តរជាតិ
លោក ប៉ែន ចិន្តា អ្នកយកព័ត៌មាន ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ

* រួមទាំងអ្នកយកព័ត៌មានតាមបណ្តាខណ្ឌ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស

----------------------------------------------------

1. GENERAL BUSINESS INFORMATION

2. Business Name: Fresh News.

3. Business Type: Fresh News Media Center:
Head Office PPIU Building
, Floor 9th, Phnom Penh, Cambodia. Tel: 017 608 006
email: [email protected] / website: www.freshnewsasia.com

4. PRODUCTS STATISTIC
•    Mobile (Android +iOS) : > 2,000,000 downloads
•    Web Sessions / Day    : > 500,000 Session Views
•    Facebook                       : > 3+M Like 

5. PRODUCTS LINKS
a. Please download our mobile App (Android & iOS) With the following QR Code Scan:

b. Website
www.freshnewsasia.com


6. Fresh News TV (Online)
www.freshnewsasia.tv


COMPANY HISTORY

Fresh News was founded in May, 2012 by group of expert person from news and IT (Information Technologies) sector. The initial idea to establish Fresh News was that to send the most breaking news to people by the smart device. In the time, Fresh News was the only application that can push all the last news in Khmer Unicode Letter.

The company introduced the first version of Fresh News on Android OS in 15 May 2014 with a free charge of cost and unlimited download from Google Play Store.

OUR MAIN PRODUCTS
All of our main products are focus on latest technologies not on hard copy.

* Fresh News Mobile Application (Android Version) is the most popular news mobile app version on Google Play Store in Cambodia.

* Android OS mobile user can download this version with free and no limit expire date.

* iOS Version  This is the same version feature as Android Version. iOS user can download this version from apple store with free of charge and no limit expire date also. Please refer to chapter 1.6 Product Links to download.

FRESH NEWS WEB
Fresh News has been launched web version in early of 2015. Currently we have more then 250,000  sessions user view on the web. Currently we stand in top 11 ranking web sites in Cambodia by Alexa Ranking.

FRESH NEWS DESKTOP
This version allow windows user to download and installed on the system. The application will receive the push notification (Alert News) from the PC similar to the mobile application. Now we can push to more then 450,000 devices and publish your article on the web. !