(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពីការតាមដានស្ថានភាពទឹកភ្លៀង នៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែតុលា ស្ថានភាពភ្លៀងនឹងថមថយបន្តិច ខណៈនៅថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក៖