(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន GFX Investment គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាកម្ម និងចំណេះដឹងអំពីការវិនិយោគ ទៅលើរូបិយប័ណ្ណបរទេស មាស​ ប្រេង ហ្គាស និងផលិតផលផ្សេងទៀត។

សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងទាំងអស់ ដែលចង់រៀនបន្ថែមទៀត អំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម Forex ក្រុមហ៊ុននឹងបង្រៀនអំពីរបៀបទាញ យកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android MT4 របស់កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មមួយសម្រាប់អ្នក ដើម្បីអនុវត្តនៅលើការបង្ហាញ ជាលំនាំមួយមុនពេលដែលអ្នកចូល ទៅក្នុងគណនីជួញដូរពិតផ្ទាល់ (Live Account)។

គណនីសាកល្បង (Demo Account) គឺជាគណនីជួញដូរមួយ ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិនិយោគ ពិនិត្យមើលឡើងវិញនិងសាកល្បងលក្ខណៈពិសេស នៃកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មនេះ មុនពេលការផ្តល់មូលនិធិគណនី ឬចូលទីផ្សារ។ គណនីសាកល្បង (Demo Account) ជាធម្មតា «ផ្តល់នូវមូលនិធិ»
ជាមួយនឹងប្រាក់ក្លែងក្លាយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិន ធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រឌិត ដើម្បីស្គាល់ច្បាស់ការរចេញចូលនៃកម្មវិធីនេះ។

គណនីសាកល្បងអាចអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករ ឬអ្នកវិនិយោគមួយ អាចដកពិសោធន៍ជាមួយផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា Options, Future, Forex និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។

លើសពីនេះទៀត អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិនិយោគយល់ដឹងជាមួយ នឹងឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបាន ហើយវាផ្តល់នូវវិធីមួយ ដើម្បីសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្ត ធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្សេងគ្នា
ដូចជាការជួញដូរទំនិញនៅបរទេសផង។

ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងកម្មវិធី CWW online តាមរយៈ
-​ ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 023213 268 / 088 268 8666
- ផ្ញើរសារនៅលើ Facebook របស់ក្រុមហ៊ុន GFX Investment
- ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ នៅការិយាល័យ GFX Investment